Blijf Fit


Kamper Zwemvereniging voor Ouderen

    © 2022 zwemvereniging Blijf Fit


Webmaster Jan Kiel

Reglement


Artikel 1 (6).

De clubleden kunnen iedere dag zwemmen tijdens de openingstijden van Sportfondsen Kampen.(zie web-site zwembad www.desteur.nl)

Voor toegang tot het bad dient u in het bezit te zijn van een magneetkaart, die aan de kassa op vertoon van uw lidmaatschapskaart met 10 baden tegen een speciaal Blijf Fit-tarief, kan worden opgeladen.


Artikel 2 (7).

Betalen contributie.

De contributie dient vooraf betaald te worden per bank of giro, voor 1 januari van het nieuwe jaar


Artikel 3 (12).

Wanneer men als lid bedankt, moet men vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk zich afmelden bij de secretaris.

Artikel 4 (14).

Wanneer een lid door ziekte niet kan deelnemen aan de uitgaansdag wordt het eventueel reeds betaalde geld terugbetaald, echter zonder de bijdrage aan de reiskosten.


Artikel 5 (15).

Om deel te mogen nemen aan de in artikel 3 onder a en b genoemde activiteiten, dient men drie maanden onafgebroken lid te zijn, met dien: verstande dat men binnen die periode geen: recht heeft op eventuele reducties welke door de vereniging worden verstrekt.


Artikel 6 (17).

Ongelukken of ongemakken voortvloeiende uit het bezoeken van onze zwemuren zijn: voor rekening en verantwoording van / voor het betreffende lid.Goedgekeurd en vastgesteld door de ledenvergadering op dinsdag 23 februari 1999 te Kampen.


Goedgekeurd en vastgesteld door de ledenvergadering op dinsdag 15 maart 2011 te Kampen.