Blijf Fit


Kamper Zwemvereniging voor Ouderen

    © 2022 zwemvereniging Blijf Fit


Webmaster Jan Kiel

Contributie (2021)


€ 15,00 per jaar, vooruit te voldoen op rekening nummer NL89SNSB09186.22.700 t.n.v. Blijf Fit te Kampen.


Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail bij de secretaris worden gemeld.


Voor toegang tot het bad dient u uw QR code te laten zien en in het bezit te zijn van een smartcard (eenmalige aanschaf)  die aan de kassa,  op vertoon van uw lidmaatschapskaart, tegen een speciaal Blijf Fit-tarief, kan worden opgeladen.

Wat de prijs voor 2022 is, is helaas nog niet bekend.


De kaart heeft ook een houdbaarheid. Mocht u door omstandigheden niet kunnen zwemmen, meld dit dan bij het zwembad, zodat zij de magneetkaart tijdelijk kunnen stopzetten.


 

Reglement Aanmelden nieuw lid

Reglement

Aanmelden als lid