Blijf Fit


Kamper Zwemvereniging voor Ouderen

    © 2020 zwemvereniging Blijf Fit


Webmaster Jan Kiel

Contributie (2021)


€ 15,00 per jaar, vooruit te voldoen op rekening nummer NL89SNSB09186.22.700 t.n.v. Blijf Fit te Kampen.


Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail bij de secretaris worden gemeld.


Voor toegang tot het bad dient u in het bezit te zijn van een smartcard(eenmalige aanschaf) die aan de kassa,  op vertoon van uw lidmaatschapskaart, met 10-baden tegen een speciaal Blijf Fit-tarief, kan worden opgeladen.

Voor 2021 kost de 10-badenkaart €43,65


De kaart heeft ook een houdbaarheid. Mocht u door omstandigheden niet kunnen zwemmen, meld dit dan bij het zwembad, zodat zij de magneetkaart tijdelijk kunnen stopzetten.


 

Reglement Aanmelden nieuw lid

Reglement

Aanmelden als lid