Blijf Fit


Kamper Zwemvereniging voor Ouderen

    © 2022 zwemvereniging Blijf Fit


Webmaster Jan Kiel


Optisport is voortaan de exploitant van zwembad de Steur.


Uw oude smardcard kunt u kosteloos omwisselen bij de balie voor een Optisport pas.

Wat de kosten van zwembeurten gaan worden, hoeveel er opgezet kunnen worden, is ons nog niet bekend.


Onze algemene ledenvergadering houden we op 8 februari 2022 bij MeetPoint, aanvang 14:00 uur.


De jaarvergadering is helaas maar door 25 leden, inclusief het bestuur, bezocht, dat vinden wij heel jammer. Het bestuur is de afgelopen tijd erg druk geweest met de contacten met het zwembad, respons was er weinig. De dringende oproep om zich aan te melden als nieuw bestuurslid doordat de meeste bestuursleden hun termijnen er op hebben zitten, was 0,0.

In de ledenvergadering hebben we er over gesproken en zijn we tot de conclusie gekomen dat het voortbestaan van Blijf Fit niet zinvol meer is, unaniem werd door de leden dus gestemd voor de besluitvorming ‘opheffing’.


Vanaf 9 februari kunnen er geen nieuwe leden meer aangemeld worden!

Maar, blijf gerust zwemmen, uw kaart is nog geldig en kan opgewaardeerd worden.